Cùi Đề - Sang Dĩa

Cùi Đề - Sang Dĩa

Cùi Đề - Sang Dĩa


Cùi đề sau Shimano Acera M390 (9 líp)
Cùi đề sau Shimano Acera M390 (9 líp)Dùng cho xe leo núi hoặc touring 9 lípMade in Indonesia ..
420.000đ
(BP111)
Cùi đề sau Shimano Alivio M430-SGS (9 líp)
Cùi đề sau Shimano Alivio M430-SGS (9 líp) Dùng cho xe leo núi hoặc touring 9 líp ..
540.000đ
(BP203)
Cùi đề sau Shimano Alivio RD-M4000 (9 líp)
Dùng cho xe leo núi hoặc touring 9 lípMade in Indonesia ..
570.000đ
(CP246)
Cùi đề sau Shimano Altus RD-M370 (9 líp)
Cùi đề sau Shimano Altus RD-M370 (9 líp) Dùng cho xe leo núi hoặc touring 9 líp Made in Indonesia ..
400.000đ
(BP904)
Tạm Hết Hàng
Cùi đề sau Shimano Altus RD-M370 (9 líp) (màu bạc)
Cùi đề sau Shimano Altus RD-M370 (9 líp) Dùng cho xe leo núi hoặc touring 9 líp Made in Indonesia ..
400.000đ
(CP487)
Cùi đề sau Shimano Deore RD-M610-SGS (10 líp)
Cùi đề sau Shimano Deore RD-M610-SGS (10 líp) Dùng cho xe leo núi hoặc touring 10 líp Made in Japan ..
800.000đ
(BP899)
Cùi đề sau Shimano Tourney RD-TY300 (dành cho líp 6, líp 7)
Cùi đề sau Shimano Tourney RD-TY300 (dành cho líp 6, líp 7) Made in Indonesia ..
170.000đ
(CP865)
Tạm Hết Hàng
Cùi đề Shimano 105 RD-5701-SS (10 líp)
Dùng cho xe cuộc (road) 10 lípMade in Japan ..
920.000đ
(CP241)
Tạm Hết Hàng
Cùi đề Shimano Claris RD-2400 (8 líp)
Dùng cho xe cuộc (road) 8 líp Made in Indonesia ..
320.000đ
(BP808)
Cùi đề Shimano Sora RD-3500-SS
Dùng cho xe cuộc (road) 9 líp Made in Singapore ..
390.000đ
(BP722)
Tạm Hết Hàng
Cùi đề Shimano Tiagra RD-4601-SS (10 líp)
Cùi đề Shimano Tiagra RD-4601-SS Dùng cho xe cuộc (road) 10 líp ..
650.000đ
(BP211)
Tạm Hết Hàng
Cùi đề Shimano Tiagra RD-4700 (10 líp)
Dùng cho xe cuộc roadMade in Japan ..
680.000đ
(CP647)
Tạm Hết Hàng
Cùi đề Shimano XT RD-M773 (10 líp)
Dùng cho xe leo núi hoặc touring 10 lípMade in Japan ..
1.100.000đ
(CP388)
Tạm Hết Hàng
Sang dĩa SHIMANO 105 FD-5700-F
Sang dĩa SHIMANO Tiagra FD-5700-F Dùng cho xe đạp đua (road) Made in Japan ..
590.000đ
(CP106)
Tạm Hết Hàng
Sang dĩa SHIMANO Acera FD-M390
Sang dĩa SHIMANO Acera FD-M390 Dùng cho xe đạp leo núi hoặc touring Dùng được cho 2 dĩa hoặc 3 dĩa ..
250.000đ
(BP110)
Tạm Hết Hàng
Sang dĩa SHIMANO Alivio FD-M4000
Dùng cho xe đạp leo núi hoặc touring Dùng được cho 2 dĩa hoặc 3 dĩa Made in Indonesia ..
340.000đ
(CP096)
Sang dĩa SHIMANO Alivio FD-T4000
Dùng cho xe đạp leo núi hoặc touringDùng được cho 2 dĩa hoặc 3 dĩaTương thích với giò dĩa 44/48 răngMade in Indonesia ..
340.000đ
(CP328)
Sang dĩa SHIMANO Altus FD-M370
Sang dĩa SHIMANO Altus FD-M370 Dùng cho xe đạp leo núi hoặc touring Dùng được cho 2 dĩa hoặc 3 dĩa ..
200.000đ
(BP364)
Sang dĩa SHIMANO Claris FD-2400
Sang dĩa SHIMANO Claris FD-2400 Dùng cho xe đạp đua (road) Made in Singapore ..
300.000đ
(BP411)
Sang dĩa SHIMANO Deore FD-M610
Dùng cho xe đạp leo núi hoặc touringDùng cho xe đạp sử dụng 3 dĩa 10 lípMade in Japan ..
450.000đ
(CP249)
Tạm Hết Hàng
Sang dĩa Shimano Sora FD-3400 (2/3 dĩa 9 líp)
Sang dĩa Shimano Sora FD-3400Dùng cho xe cuộc - xe road - xe đường trườngDùng cho xe đạp sử dụng 2 hoặc 3 dĩa / 9 lípMade in Singapore ..
340.000đ
(CP790)
Tạm Hết Hàng
Sang dĩa Shimano Sora FD-3500-F
Sang dĩa Shimano Sora FD-3500-F Dùng cho xe cuộc (road) ..
250.000đ
(BP206)
Tạm Hết Hàng
Sang dĩa Shimano Sora FD-R3000 (2 dĩa 9 líp)
Sang dĩa Shimano Sora FD-R3000Dùng cho xe cuộc - xe road - xe đường trườngDùng cho xe đạp sử dụng 2 dĩa / 9 lípMade in Indonesia ..
430.000đ
(CP822)
Tạm Hết Hàng
Sang dĩa SHIMANO Tiagra FD-4600
Sang dĩa SHIMANO Tiagra FD-4600 Dùng cho xe đạp đua (road) Made in Japan ..
390.000đ
(BP418)
Tạm Hết Hàng
Sang dĩa SHIMANO Tiagra FD-4700
Sang dĩa SHIMANO Tiagra FD-4700 Dùng cho xe đạp đua (road) Made in Japan ..
600.000đ
(PN1323)
Sang dĩa SHIMANO XT FD-M770 (10 líp)
Dùng cho xe đạp leo núi hoặc touringDùng cho xe đạp sử dụng 3 dĩa 10 lípMade in Japan ..
600.000đ
(CP305)
Sang dĩa SHIMANO XT FD-M780A
Dùng cho xe đạp leo núi hoặc touringDùng cho xe đạp sử dụng 3 dĩa 10 lípMade in Japan ..
700.000đ
(CP248)
Sang dĩa treo Shimano Deore FD-M611
Dùng cho xe đạp leo núi hoặc touring Loại cổ cao - cổ treo thường dùng cho xe sườn carbon Made in Japan ..
520.000đ
(BP897)
Tạm Hết Hàng
Sang dĩa treo Shimano XT FD-M781
Dùng cho xe đạp leo núi hoặc touring Loại cổ cao - cổ treo thường dùng cho xe sườn carbon Made in Japan ..
700.000đ
(BP896)
Tạm Hết Hàng
Hiển thị 1 đến 29 trong 29 (1 Trang)