In observance of the New Year holiday, we will be closed February 06th-14th. We will reopen for regular business hours on Monday, February 15th. Have a Happy New Year 2016!!!

Bảo trì & Vệ sinh xe đạp - Gói nâng cao

300,000đ
  • Product Code: SV01
  • Availability: In Stock

Description

Phù hợp với xe cần kiểm tra, bao trì tổng quát sau một thời gian dài sử dụng.

Gói nâng cao bao gồm:

1 - Rửa xe - vệ sinh chi tiết (chính tay thợ sẽ thực hiện quy trình rửa xe tổng thể, tháo rời sên, líp, cùi đề, trục giữa vệ sinh thật chi tiết)

2 - Rửa dầu: sên, líp, dĩa

3 - Cân chỉnh bộ chuyển động: sang dĩa, cùi đề

4 - Cân chỉnh thắng trước, thắng sau

5 - Vô dầu mỡ đùm trước, đùm sau

6 - Vô dầu mỡ cốt giữa

7 - Vô dầu mỡ bộ cổ

8 - Cân chỉnh căm 2 bánh

9 - Vô dầu ruột dây thắng, đề (kiểm tra dầu thắng nếu là thắng dầu)

10 - Đánh dầu pát làm mới toàn bộ xe 

11 - Kiểm tra vận hành