New England Ropes


Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX 2X-Dry 10.2mmx60m

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX 2X-Dry 10.2mmx60m

Dây thừng - dây leo núi chuyên nghiệp Maxim Climbing RopesTính năng:- Đường kính Ø : 10.2mm- Trọng lượng g/m: 67; Lbs/100: 4.50- Vỏ dây: 38%- Độ giãn dài: Động <=40%; Tĩnh: <=10%- Lực tác động tối đa: lbf: <=2.698- Lõi: Nylon- Vỏ dây: Nylon- Standard: EN 892, UIAA 101Made in USA ..

8.550.000đ

(PT721)

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX 2X-Dry 10.5mmx60m

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX 2X-Dry 10.5mmx60m

Dây thừng - dây leo núi chuyên nghiệp Maxim Climbing RopesTính năng:- Đường kính Ø : 10.5mm- Trọng lượng g/m: 74.4; Lbs/100: 5.00- Vỏ dây: 28%- Độ giãn dài: Động <=40%; Tĩnh: <=10%- Lực tác động tối đa: lbf: <=2.698- Lõi: Nylon- Vỏ dây: Nylon- Standard: EN 892, UIAA 101Made in USA ..

7.610.000đ

(PT722)

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX 2X-Dry 11mmx60m

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX 2X-Dry 11mmx60m

Dây thừng - dây leo núi chuyên nghiệp Maxim Climbing RopesTính năng:- Đường kính Ø : 11mm- Trọng lượng g/m: 81.8; Lbs/100: 5.50- Vỏ dây: 29%- Độ giãn dài: Động <=40%; Tĩnh: <=10%- Lực tác động tối đa: lbf: <=2.698- Lõi: Nylon- Vỏ dây: Nylon- Standard: EN 892, UIAA 101Made in USA ..

8.360.000đ

(PT723)

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX 2X-Dry 9.9mmx60m

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX 2X-Dry 9.9mmx60m

Dây thừng - dây leo núi chuyên nghiệp Maxim Climbing RopesTính năng:- Đường kính Ø : 9.9mm- Trọng lượng g/m: 65.5; Lbs/100: 4.40- Vỏ dây: 35%- Độ giãn dài: Động <=40%; Tĩnh: <=10%- Lực tác động tối đa: lbf: <=2.698- Lõi: Nylon- Vỏ dây: Nylon- Standard: EN 892, UIAA 101Made in USA ..

7.370.000đ

(PT720)

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX Std-Dry 10.2mmx60m

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX Std-Dry 10.2mmx60m

Dây thừng - dây leo núi chuyên nghiệp Maxim Climbing RopesTính năng:- Đường kính Ø : 10.2mm- Trọng lượng g/m: 67; Lbs/100: 4.40- Vỏ dây: 38%- Độ giãn dài: Động <=40%; Tĩnh: <=10%- Lực tác động tối đa: lbf: <=2.698- Lõi: Nylon- Vỏ dây: Nylon- Standard: EN 892, UIAA 101Made in USA ..

6.580.000đ

(PT715)

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX Std-Dry 10.5mmx60m (xanh vàng)

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX Std-Dry 10.5mmx60m (xanh vàng)

Dây thừng - dây leo núi chuyên nghiệp Maxim Climbing RopesTính năng:- Đường kính Ø : 10.5mm- Trọng lượng g/m: 74.4; Lbs/100: 5.00- Vỏ dây: 28%- Độ giãn dài: Động <=40%; Tĩnh: <=10%- Lực tác động tối đa: lbf: <=2.698- Lõi: Nylon- Vỏ dây: Nylon- Standard: EN 892, UIAA 101Made in USA ..

6.810.000đ

(PT717)

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX Std-Dry 10.5mmx60m (đỏ sậm)

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX Std-Dry 10.5mmx60m (đỏ sậm)

Dây thừng - dây leo núi chuyên nghiệp Maxim Climbing RopesTính năng:- Đường kính Ø : 10.5mm- Trọng lượng g/m: 74.4; Lbs/100: 5.00- Vỏ dây: 28%- Độ giãn dài: Động <=40%; Tĩnh: <=10%- Lực tác động tối đa: lbf: <=2.698- Lõi: Nylon- Vỏ dây: Nylon- Standard: EN 892, UIAA 101Made in USA ..

6.810.000đ

(PT716)

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX Std-Dry 11mmx60m (tím)

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX Std-Dry 11mmx60m (tím)

Dây thừng - dây leo núi chuyên nghiệp Maxim Climbing RopesTính năng:- Đường kính Ø : 11mm- Trọng lượng g/m: 81.8; Lbs/100: 5.50- Vỏ dây: 29%- Độ giãn dài: Động <=40%; Tĩnh: <=10%- Lực tác động tối đa: lbf: <=2.698- Lõi: Nylon- Vỏ dây: Nylon- Standard: EN 892, UIAA 101Made in USA ..

7.040.000đ

(PT718)

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX Std-Dry 11mmx60m (xanh dương)

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX Std-Dry 11mmx60m (xanh dương)

Dây thừng - dây leo núi chuyên nghiệp Maxim Climbing RopesTính năng:- Đường kính Ø : 11mm- Trọng lượng g/m: 81.8; Lbs/100: 5.50- Vỏ dây: 29%- Độ giãn dài: Động <=40%; Tĩnh: <=10%- Lực tác động tối đa: lbf: <=2.698- Lõi: Nylon- Vỏ dây: Nylon- Standard: EN 892, UIAA 101Made in USA ..

7.040.000đ

(PT719)

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX Std-Dry 9.9mmx60m

Dây leo núi New England Ropes - Maxim APEX Std-Dry 9.9mmx60m

Dây thừng - dây leo núi chuyên nghiệp Maxim Climbing RopesTính năng:- Đường kính Ø : 9.9mm- Trọng lượng g/m: 65,5; Lbs/100: 4.40- Vỏ dây: 35%- Độ giãn dài: Động <=40%; Tĩnh: <=10%- Lực tác động tối đa: lbf: <=2.698- Lõi: Nylon- Vỏ dây: Nylon- Standard: EN 892, UIAA 101Made in USA ..

6.290.000đ

(PT714)

Hiển thị 1 đến 10 trong 10 (1 Trang)