Các loại thắng - gôm thắng


Bố thắng xe cuộc SHUANGJIE

Bố thắng xe cuộc SHUANGJIE

Dùng cho thắng xe cuộc (ROAD) Kèm theo cặp gôm thắng để thay thế..

100.000đ Tạm Hết

(PN2638)

Bộ thắng dầu KAMROS (bao gồm cặp dĩa thắng)

Bộ thắng dầu KAMROS (bao gồm cặp dĩa thắng)

Tặng kèm: dĩa thắng 160mm (dùng chuẩn 6 ốc) (cặp)..

1.300.000đ

(PN2605)

Bộ thắng Tektro AS2.4D dành cho xe road (cặp)

Bộ thắng Tektro AS2.4D dành cho xe road (cặp)

Dùng cho xe road - xe cuộc - xe đường trường bánh 700c Gồm thắng trước và thắng sau..

460.000đ

(PN2604)

Bộ thắng V hiệu YANG

Bộ thắng V hiệu YANG

Bộ thắng V nhãn hiệu YANG Gồm thắng trước và thắng sau..

100.000đ Tạm Hết

(PN2603)

Bộ thắng dầu Shimano ALTUS MT-200 (bao gồm cặp dĩa thắng)

Bộ thắng dầu Shimano ALTUS MT-200 (bao gồm cặp dĩa thắng)

Made in MalaysiaTặng kèm: dĩa thắng Shimano SM-RT56 160mm (dùng chuẩn 6 ốc) (cặp)..

1.350.000đ

(PN2595)

Bố thắng xe cuộc ALLIGATOR RD-320-DIY

Bố thắng xe cuộc ALLIGATOR RD-320-DIY

Dùng cho thắng xe cuộc (ROAD) Chiều dài: 50mmMade in Taiwain..

120.000đ Tạm Hết

(PN2579)

Bộ thắng ZStar dành cho xe road bánh 700c (cặp) hover image

Bộ thắng ZStar dành cho xe road bánh 700c (cặp)

Dùng cho xe road - xe cuộc - xe đường trường bánh 700c Gồm thắng trước và thắng sau..

270.000đ

(PN2559)

Cầu thắng ZTTO DS-06

Cầu thắng ZTTO DS-06

Dành cho thắng đĩa trước 180mm hoặc thắng dĩa sau 160mm..

80.000đ

(PN2287)

Cầu thắng ZTTO DS-05

Cầu thắng ZTTO DS-05

Dành cho thắng đĩa trước 160mm hoặc thắng dĩa sau 140mm..

80.000đ

(PN2286)

Bố thắng TOOPRE TP-11D hover image

Bố thắng TOOPRE TP-11D

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2250)

Bố thắng TOOPRE TP-11C hover image

Bố thắng TOOPRE TP-11C

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2249)

Bố thắng TOOPRE TP-11B hover image

Bố thắng TOOPRE TP-11B

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2248)

Bố thắng TOOPRE TP-11A hover image

Bố thắng TOOPRE TP-11A

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2247)

Bố thắng TOOPRE TP-09A hover image

Bố thắng TOOPRE TP-09A

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2246)

Bố thắng TOOPRE TP-08B hover image

Bố thắng TOOPRE TP-08B

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2245)

Bố thắng TOOPRE TP-08A hover image

Bố thắng TOOPRE TP-08A

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2244)

Bố thắng TOOPRE TP-07C hover image

Bố thắng TOOPRE TP-07C

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2243)

Bố thắng TOOPRE TP-07B hover image

Bố thắng TOOPRE TP-07B

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2242)

Bố thắng TOOPRE TP-07A hover image

Bố thắng TOOPRE TP-07A

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2241)

Bố thắng TOOPRE TP-05C hover image

Bố thắng TOOPRE TP-05C

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2240)

Bố thắng TOOPRE TP-05B hover image

Bố thắng TOOPRE TP-05B

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ Tạm Hết

(PN2239)

Bố thắng TOOPRE TP-04B hover image

Bố thắng TOOPRE TP-04B

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2238)

Bố thắng TOOPRE TP-04A hover image

Bố thắng TOOPRE TP-04A

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2237)

Bố thắng TOOPRE TP-03F hover image

Bố thắng TOOPRE TP-03F

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2236)

Bố thắng TOOPRE TP-02F hover image

Bố thắng TOOPRE TP-02F

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2235)

Bố thắng TOOPRE TP-02E hover image

Bố thắng TOOPRE TP-02E

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2234)

Bố thắng TOOPRE TP-02D hover image

Bố thắng TOOPRE TP-02D

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2233)

Bố thắng TOOPRE TP-02B hover image

Bố thắng TOOPRE TP-02B

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2232)

Bố thắng TOOPRE TP-02A hover image

Bố thắng TOOPRE TP-02A

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2231)

Bố thắng TOOPRE TP-01F hover image

Bố thắng TOOPRE TP-01F

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2230)

Bố thắng TOOPRE TP-01E hover image

Bố thắng TOOPRE TP-01E

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2229)

Bố thắng TOOPRE TP-01D hover image

Bố thắng TOOPRE TP-01D

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ

(PN2228)

Bố thắng TOOPRE TP-01B hover image

Bố thắng TOOPRE TP-01B

Bố thắng dĩa chất lượng cao. Bên trong thiết kế nhiều lớp tăng độ hiệu quả và độ bền của bố thắng.Tiếng ồn thấp, hiệu quả ma sát cao, tăng cảm giác thắng tốt...

60.000đ Tạm Hết

(PN2227)

Dụng cụ ép kim thắng dầu xe đạp TOOPRE PRO-02 hover image

Dụng cụ ép kim thắng dầu xe đạp TOOPRE PRO-02

Mỗi khi cần cắt ngắn dây thắng dầu chúng ta cần ép kim dầu mới. Dụng cụ này dùng để ép kim dầu mới vào ống thắng dầu xe đạp. Tương thích với nhiều loại ống thắng dầu có phi 5mm đến 5.5mm Chất liệu: nhômKích thước: 88 x 66 x 14mmTrọng lượng: 121gTương thích: ống  dầu phi 5mm đến 5.5mm..

480.000đ Tạm Hết

(PN2217)

Bố thắng Baradine (DS-53) dành cho thắng đĩa MAGURA (MT2 - MT4 - MT8)

Bố thắng Baradine (DS-53) dành cho thắng đĩa MAGURA (MT2 - MT4 - MT8)

Bố thắng Baradine DS-53 dành cho thắng đĩa dầu Magura MT2, MT4, MT8Made in Taiwan..

140.000đ

(PN1637)

Cầu thắng F180/R160 hover image

Cầu thắng F180/R160

Đường kính dĩa thắng: 180mm hoặc 160mm Dành cho thắng đĩa trước 180mm hoặc thắng dĩa sau 160mm..

180.000đ Tạm Hết

(PN1501)

Bố thắng dĩa có tản nhiệt Shimano F03C Metal cho XTR, XT, SLX, ALFINE (cặp)

Bố thắng dĩa có tản nhiệt Shimano F03C Metal cho XTR, XT, SLX, ALFINE (cặp)

Dành cho thắng dĩa của Shimano XTR, XT, SLX, ALFINE Có tản nhiệt - công nghệ Ice Technologies..

880.000đ Tạm Hết

(CP833)

Cầu thắng sau 160mm

Cầu thắng sau 160mm

Dành cho xe đạp leo núi dùng thắng dĩa dầu Shimano với dĩa thắng 160mm..

100.000đ Tạm Hết

(CP832)

Pát độ gắn thắng dĩa dành cho xe đạp thường (size lớn 32mm) hover image

Pát độ gắn thắng dĩa dành cho xe đạp thường (size lớn 32mm)

Các loại xe đạp thường không thiết kế gắn thắng dĩa có thể dùng pát này để gắn được thắng dĩaGắn được thắng ở phuộc phía trước và gắn được thắng ở bánh sauLưu ý: giá trên là giá một cái..

80.000đ

(CP735)

Cặp ngàm thắng Shimano Tiagra BR-4700

Cặp ngàm thắng Shimano Tiagra BR-4700

Cặp ngàm thắng Shimano Tiagra BR-4700Dùng cho xe cuộc (road)Made in Malaysia..

840.000đ Tạm Hết

(CP607)

Tay bấm combo Shimano Alivio ST-M4050 3x9 kèm thắng dầu Shimano BR-M4050

Tay bấm combo Shimano Alivio ST-M4050 3x9 kèm thắng dầu Shimano BR-M4050

Tay bấm combo Shimano Alivio 3x9 kèm bộ thắng dầu Shimano BR-M4050Mã số: ST-M4050Thích hợp cho xe đạp leo núi, xe đạp touring dùng 3 dĩa 9 lípMade in MalaysiaLưu ý: không bao gồm dĩa thắng..

1.900.000đ Tạm Hết

(CP595)

Dầu thắng Shimano (60ml)

Dầu thắng Shimano (60ml)

Dùng để thay thế dầu thắng trong thắng dầu ShimanoDung tích: 60ml..

90.000đ Tạm Hết

(CP543)

Bộ thắng dầu MAGURA MT2 hover image

Bộ thắng dầu MAGURA MT2

Mã số: Magura MT2 (tương đương Shimano SLX, Shimano XT)Tặng kèm: dĩa thắng Magura 160mm (cặp)..

1.800.000đ Tạm Hết

(CP499)

Gôm thắng xe cuộc Warder WBP-17

Gôm thắng xe cuộc Warder WBP-17

Trọng lượng: 10.1gLưu ý: chỉ có phần gôm, không có phần đế..

60.000đ

(CP413)

Gôm thắng xe cuộc Warder WBP-18

Gôm thắng xe cuộc Warder WBP-18

Trọng lượng: 32.6g..

120.000đ Tạm Hết

(CP412)

Cầu thắng Baradine PM-PM-F203

Cầu thắng Baradine PM-PM-F203

Đường kính dĩa thắng: 230mmThường dùng cho thắng trướcMade in Taiwain..

150.000đ

(CP199)

Bộ thắng V Shimano BR-T4000 (Shimano Alivio)

Bộ thắng V Shimano BR-T4000 (Shimano Alivio)

Bộ thắng V Shimano BR-T4000 (Shimano Alivio) Gồm thắng trước và thắng sau Made in Malaysia..

420.000đ Tạm Hết

(CP021)

Bố thắng Baradine (DS17 & SP17) dành cho thắng đĩa Shimano XTR BR-M965/M966/XT2004/Saint

Bố thắng Baradine (DS17 & SP17) dành cho thắng đĩa Shimano XTR BR-M965/M966/XT2004/Saint

Dùng được cho cho thắng đĩa Shimano XTR BR-M965/M966/XT2004/Saint Made in Taiwain..

120.000đ

(BP749)

Cầu thắng Shimano SM-MA-F180P/S

Cầu thắng Shimano SM-MA-F180P/S

Đường kính dĩa thắng: 180mm Dành cho thắng trước Loại: 51mm IS Caliper mount drill: 74mm Nhập khẩu trực tiếp từ USA..

270.000đ Tạm Hết

(BP740)

Cầu thắng Shimano SM-MA-F180S/P

Cầu thắng Shimano SM-MA-F180S/P

Đường kính dĩa thắng: 180mm Dành cho thắng trước Loại: 74mm Post Caliper mount drill: 51mm Nhập khẩu trực tiếp từ USA..

270.000đ Tạm Hết

(BP739)

Cầu thắng Shimano SM-MA-F180P/P2

Cầu thắng Shimano SM-MA-F180P/P2

Đường kính dĩa thắng: 180mm Dành cho thắng trước Loại: 74mm Post Caliper mount drill: 74mm Nhập khẩu trực tiếp từ USA..

270.000đ Tạm Hết

(BP738)

Cầu thắng Shimano SM-MA-F203P/P

Cầu thắng Shimano SM-MA-F203P/P

Đường kính dĩa thắng: 203mm Dành cho thắng trước Loại: 74mm Post Caliper mount drill: 74mm Nhập khẩu trực tiếp từ USA..

320.000đ Tạm Hết

(BP737)

Cầu thắng Shimano SM-MA-F203P/S

Cầu thắng Shimano SM-MA-F203P/S

Đường kính dĩa thắng: 203mm Dành cho thắng trước Loại: 51mm Caliper mount drill: 74mm Nhập khẩu trực tiếp từ USA..

320.000đ Tạm Hết

(BP736)

Cầu thắng Shimano SM-MA-F203S/B

Cầu thắng Shimano SM-MA-F203S/B

Đường kính dĩa thắng: 203mm Dành cho thắng trước Loại: BoXXer Caliper mount drill: 51mm Nhập khẩu trực tiếp từ USA..

800.000đ

(BP735)

Cầu thắng Shimano SM-MA-R180P/S

Cầu thắng Shimano SM-MA-R180P/S

Đường kính dĩa thắng: 180mm Dành cho thắng sau Loại: 51mm IS Caliper mount drill: 74mm Nhập khẩu trực tiếp từ USA..

320.000đ

(BP734)

Dĩa thắng xe đạp Shimano SM-RT56-S (cặp) (160mm)

Dĩa thắng xe đạp Shimano SM-RT56-S (cặp) (160mm)

Bán theo cặp (2 cái) kèm theo ốc gắn dĩa thắng..

350.000đ Tạm Hết

(BP703)

Bố thắng Jagwire (DCA077) dành cho thắng đĩa Tektro Lyra, IO, IOX, Aquila

Bố thắng Jagwire (DCA077) dành cho thắng đĩa Tektro Lyra, IO, IOX, Aquila

Dùng cho thắng dĩa Tektro Lyra, IO, IOX, Aquila Loại: semi-metallic Made in Taiwain..

350.000đ

(BP665)

Bố thắng ASHIMA (AD0104-SM-S) dành cho thắng đĩa Shimano XTR/ Deore XT / Deore

Bố thắng ASHIMA (AD0104-SM-S) dành cho thắng đĩa Shimano XTR/ Deore XT / Deore

Dùng cho thắng dĩa Shimano XTR, Saint BR-M800, Deore XT, Deore LX Hone BR-M601, Deore BR-M535 Loại: Semi-metal Dùng trong tất cả điều kiện thời tiết Made in Taiwain..

300.000đ

(BP661)

Kim dầu thắng dầu

Kim dầu thắng dầu

Dùng để thay thế kim dầu đã sử dụng khi cắt ngắn dây thắng dầu Bán từng cái..

40.000đ

(BP577)

Hột bắp thắng dầu

Hột bắp thắng dầu

Dùng để thay thế hột bắp đã sử dụng khi cần cắt ngắn dây thắng dầu Bán từng cái..

30.000đ

(BP576)

Gôm thắng SHIMANO R55C3 cho xe cuộc

Gôm thắng SHIMANO R55C3 cho xe cuộc

Dùng cho thắng xe cuộc (road) Shimano DURA-ACE, ULTEGRA, 105 Tương thích với thắng: BR-7900, BR-7800, BR-7700, BR-6700, BR-6600, BR-6500, BR-5700, BR-5600, BR5501, BR-5000, BR-R650, BR-R600, BR-R560... Made in Japan ​..

120.000đ

(BP555)

Bố thắng Baradine (DS-52 & SP-52) dành cho thắng đĩa Shimano DEORE/SLX/XT/XTR

Bố thắng Baradine (DS-52 & SP-52) dành cho thắng đĩa Shimano DEORE/SLX/XT/XTR

Bố thắng Baradine (DS52 & SP52) dành cho thắng đĩa Shimano DEORE/SLX/XT/XTRDùng cho thắng dĩa Shimano XTR (đời 2011), DEORE (đời mới) SLX, XT785/985, 988Made in Taiwan..

120.000đ Tạm Hết

(BP380)

Dĩa thắng xe đạp Avid HS1 (cặp)

Dĩa thắng xe đạp Avid HS1 (cặp)

Bán theo cặp (2 cái) kèm theo ốc gắn dĩa thắng..

180.000đ Tạm Hết

(BP127)

Bố thắng Baradine (DS-11 & SP-11) dành cho thắng đĩa Avid BB7

Bố thắng Baradine (DS-11 & SP-11) dành cho thắng đĩa Avid BB7

Bố thắng Baradine (DS-11 & SP-11) dành cho thắng đĩa Avid BB7Made in Taiwan..

120.000đ

(BP81)

Bố thắng Baradine (DS-38 & SP-38) dành cho thắng đĩa Avid BB5

Bố thắng Baradine (DS-38 & SP-38) dành cho thắng đĩa Avid BB5

Bố thắng Baradine (DS-38 & SP-38) dành cho thắng đĩa Avid BB5Made in Taiwan..

120.000đ

(BP80)

Bố thắng xe cuộc Baradine 470C

Bố thắng xe cuộc Baradine 470C

Dùng cho thắng xe cuộc (ROAD) Sử dụng khung nhôm cứng cáp, lực thắng mạnh, dùng cho mọi loại thời tiết Made in Taiwain..

160.000đ Tạm Hết

(BP47)

Bố thắng dĩa Baradine (DS-10 & SP-10) dành cho thắng đĩa Shimano Altus/Acera/Alivio/Deore (đời cũ)...

Bố thắng dĩa Baradine (DS-10 & SP-10) dành cho thắng đĩa Shimano Altus/Acera/Alivio/Deore (đời cũ)...

Tương thích với thắng Shimano Deore (đời cũ) và Shimano Alivio/Acera/Altus (shimano 465/475/485/487/495/501/525), WINZIPMade in Taiwain..

120.000đ Tạm Hết

(BP32)

Hiển thị 1 đến 67 trong tổng số 67 (1 Trang)