Thùng đồ nghề BikeHand YC-737 (13 món)


    Tình trạng: Tạm Hết
    • 750.000đ

     
  • Mã sản phẩm: PN2010


Tiện dùng cho cá nhân hoặc một nhóm nhỏ, gồm 18 dụng cụ đủ để bảo trì cơ bản xe đạp.

Bao gồm các dụng cụ sau đây:

- cartridge B.B. tool (YC-26BB-1A)

- cotterless crank extractor (YC-216)

- red tire lever (YC-311-RD)

- chain rivet extractor (YC-327)

- lockring remover (YC-126-1A)

- freewheel turner(YC-502A) 

- 8mm hex key wrench (YC-812L)

- hub cone spanner 13/14/15/16mm set of 2 pieces (YC-152)

- flat/ philips screwdriver (YC-611)

- 8mm/10mm spanner (YC-151-8-10mm)

- folding tool -2/3/4/5/6mm hex key wrench, flat/philips screwdriver

- spoke wrench 10G-15G

- patch kit (YC-123)

Made in Taiwan

Tag: Thùng đồ nghề BikeHand YC-737 (13 món)