Polar


Bình nước giữ nhiệt POLAR Ergo 650ml (trắng sọc đen)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Ergo 650ml (trắng sọc đen)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội... Dựa trên công nghệ sản xuất bình nước giữ nhiệt thể thao Polar Bottle S..

390.000đ

(PT251)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR Ergo 650ml (xám olive)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Ergo 650ml (xám olive)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội... Dựa trên công nghệ sản xuất bình nước giữ nhiệt thể thao Polar Bottle S..

390.000đ

(PT248)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR Ergo 650ml (xanh dương)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Ergo 650ml (xanh dương)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội... Dựa trên công nghệ sản xuất bình nước giữ nhiệt thể thao Polar Bottle S..

390.000đ

(PT250)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (350ml) (xanh dương)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (350ml) (xanh dương)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội... Thiết kế và sản xuất tại Mỹ, đảm bảo vừa vặn với mọi gọng bình nước xe ..

210.000đ

(BA809)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (350ml) (đỏ)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (350ml) (đỏ)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội... Thiết kế và sản xuất tại Mỹ, đảm bảo vừa vặn với mọi gọng bình nước xe ..

210.000đ

(BA811)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (590ml) (hoa văn cờ Mỹ star Spangled)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (590ml) (hoa văn cờ Mỹ star Spangled)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội...  Thiết kế và sản xuất tại Mỹ, đảm bảo vừa vặn với mọi gọng bình nước x..

240.000đ

(BA799)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (590ml) (màu xám đen)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (590ml) (màu xám đen)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội...  Thiết kế và sản xuất tại Mỹ, đảm bảo vừa vặn với mọi gọng bình nước x..

240.000đ

(BA798)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (590ml) (màu xanh dương)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (590ml) (màu xanh dương)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội...  Thiết kế và sản xuất tại Mỹ, đảm bảo vừa vặn với mọi gọng bình nước x..

240.000đ

(BA792)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (590ml) (màu đỏ)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (590ml) (màu đỏ)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội...  Thiết kế và sản xuất tại Mỹ, đảm bảo vừa vặn với mọi gọng bình nước x..

240.000đ

(BA793)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (710ml) (cờ mỹ)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (710ml) (cờ mỹ)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội... Thiết kế và sản xuất tại Mỹ, đảm bảo vừa vặn với mọi gọng bình nước xe ..

270.000đ

(BA808)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (710ml) (hoa văn cờ Mỹ)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (710ml) (hoa văn cờ Mỹ)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội... Thiết kế và sản xuất tại Mỹ, đảm bảo vừa vặn với mọi gọng bình nước xe ..

270.000đ

(BA804)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (710ml) (màu xám đen)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (710ml) (màu xám đen)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội... Thiết kế và sản xuất tại Mỹ, đảm bảo vừa vặn với mọi gọng bình nước xe ..

270.000đ

(BA807)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (710ml) (màu xanh dương)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (710ml) (màu xanh dương)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội... Thiết kế và sản xuất tại Mỹ, đảm bảo vừa vặn với mọi gọng bình nước xe ..

270.000đ

(BA800)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (710ml) (màu đỏ)

Bình nước giữ nhiệt POLAR Sport (710ml) (màu đỏ)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoạt động của bạn, đi học, đi làm hay chơi thể thao xe đạp, tập gym, bơi lội... Thiết kế và sản xuất tại Mỹ, đảm bảo vừa vặn với mọi gọng bình nước xe ..

270.000đ

(BA801)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR ZipStream™ Breakaway (590ml) (cam)

Bình nước giữ nhiệt POLAR ZipStream™ Breakaway (590ml) (cam)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa bình nước giữ nhiệt truyền thống (insulated vacuum bottle) với trọng lượng nhẹ hơn, bền hơn và tính năng linh hoạt của một chai nhựa. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởn..

290.000đ

(BA914)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR ZipStream™ Breakaway (590ml) (xanh da trời)

Bình nước giữ nhiệt POLAR ZipStream™ Breakaway (590ml) (xanh da trời)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa bình nước giữ nhiệt truyền thống (insulated vacuum bottle) với trọng lượng nhẹ hơn, bền hơn và tính năng linh hoạt của một chai nhựa. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởn..

290.000đ

(BA913)

Bình nước giữ nhiệt POLAR ZipStream™ Breakaway (710ml) (cam)

Bình nước giữ nhiệt POLAR ZipStream™ Breakaway (710ml) (cam)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa bình nước giữ nhiệt truyền thống (insulated vacuum bottle) với trọng lượng nhẹ hơn, bền hơn và tính năng linh hoạt của một chai nhựa. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởn..

320.000đ

(BA912)
Tạm Hết Hàng

Bình nước giữ nhiệt POLAR ZipStream™ Breakaway (710ml) (xanh da trời)

Bình nước giữ nhiệt POLAR ZipStream™ Breakaway (710ml) (xanh da trời)

Công nghệ sản xuất bình nước xe đạp Polar của Product Architects, Inc. đã được chứng minh trong hơn 20 năm qua. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa bình nước giữ nhiệt truyền thống (insulated vacuum bottle) với trọng lượng nhẹ hơn, bền hơn và tính năng linh hoạt của một chai nhựa. Bình nước xe đạp Polar là lựa chọn lý tưởn..

320.000đ

(BA911)
Tạm Hết Hàng

Nắp bình nước Polar Bottle ZipStream™ Cap

Nắp bình nước Polar Bottle ZipStream™ Cap

Nắp bình nước Polar Bottle ZipStream™ Cap. Một sản phẩm nắp bình nước sáng tạo nhất cho cộng đồng chơi xe đạp thể thaoSau hơn 20 năm thiết kế sản phẩm bình nước chuyên nghiệp cho cộng đồng đi xe đạp, Polar Bottle tự hào để giới thiệu sản phẩm sáng tạo nhất cho người đi xe đạp của chúng tôi cho đến nay - Nắp Zipstream ™..

140.000đ

(PT819)
Tạm Hết Hàng

Hiển thị 1 đến 19 trong 19 (1 Trang)