SKS

Dè chắn bùn SKS Commuter II 26 x 1.6-2.1" (đen)

Dè chắn bùn SKS Commuter II 26 x 1.6-2.1" (đen)

Dùng cho xe đạp bánh 26" Dùng cho bánh từ bề ngang từ 1.6 đến 2.1" Lắp đặt và điều chỉnh dễ dàng Phù hợp với xe đạp touring, xe đạp city bike Nhập khẩu từ USA..

1.100.000đ

(PN1917)

Dè chắn bùn SKS Commuter II 700 x 38-47 (đen)

Dè chắn bùn SKS Commuter II 700 x 38-47 (đen)

Dùng cho xe đạp bánh 700c Dùng cho bánh từ bề ngang từ 38 đến 47 Chiều rộng vè: 53mm Lắp đặt và điều chỉnh dễ dàng Phù hợp với xe đạp touring, xe đạp city bike Nhập khẩu từ USA..

1.100.000đ

(PN1916)

Dè chắn bùn SKS Commuter II 700 x 25-35 (đen)

Dè chắn bùn SKS Commuter II 700 x 25-35 (đen)

Dùng cho xe đạp bánh 700c Dùng cho bánh từ bề ngang từ 25 đến 35 Chiều rộng vè: 42mm Lắp đặt và điều chỉnh dễ dàng Phù hợp với xe đạp touring, xe đạp city bike Nhập khẩu từ USA..

1.100.000đ

(PN1915)

Dè chắn bùn SKS Commuter II 26 x 1.6-2.1" (bạc)

Dè chắn bùn SKS Commuter II 26 x 1.6-2.1" (bạc)

Dùng cho xe đạp bánh 26" Dùng cho bánh từ bề ngang từ 1.6 đến 2.1" Lắp đặt và điều chỉnh dễ dàng Phù hợp với xe đạp touring, xe đạp city bike Nhập khẩu từ USA..

1.100.000đ

(PN1410)

Dè chắn bùn SKS Commuter II 700 x 38-47 (bạc)

Dè chắn bùn SKS Commuter II 700 x 38-47 (bạc)

Dùng cho xe đạp bánh 700c Dùng cho bánh từ bề ngang từ 38 đến 47 Chiều rộng vè: 53mm Lắp đặt và điều chỉnh dễ dàng Phù hợp với xe đạp touring, xe đạp city bike Nhập khẩu từ USA..

1.100.000đ

(CP163)

Dè chắn bùn SKS Commuter II 700 x 25-35 (bạc)

Dè chắn bùn SKS Commuter II 700 x 25-35 (bạc)

Dùng cho xe đạp bánh 700c Dùng cho bánh từ bề ngang từ 25 đến 35 Chiều rộng vè: 42mm Lắp đặt và điều chỉnh dễ dàng Phù hợp với xe đạp touring, xe đạp city bike Nhập khẩu từ USA..

1.100.000đ

(CP162)

Hiển thị 1 đến 6 trong tổng số 6 (1 Trang)