Univet


Kính thể thao Univet (546.12.45.02)

Kính thể thao Univet (546.12.45.02)

Kiểu dáng thể thao,năng động Gọng kính dẻo, điều chỉnh được. Tròng kính Polarize với khả năng chống UV 400 Tròng kính có tính năng chống trầy Tròng kính có tính năng chống mờ sương Univet là công ty của Italy chuyên về sản xuất kính đeo mắt an toàn cho lĩnh vực y tế, công nghiệp, lazer... ..

350.000đ

(OT485)
Tạm Hết Hàng

Kính thể thao Univet (5X3.03.33.08)

Kính thể thao Univet (5X3.03.33.08)

Kiểu dáng thể thao,năng độngGọng kính dẻo, điều chỉnh được.Tròng kính Polarize với khả năng chống UV 400Công nghệ Univet Double CoatingUnivet là công ty của Italy chuyên về sản xuất kính đeo mắt an toàn cho lĩnh vực y tế, công nghiệp, lazer... Độ an toàn cao, chính xác và chất lượng cao được kiểm soát ng..

350.000đ

(PT219)
Tạm Hết Hàng

Kính thể thao Univet (5X3.12.35.02)

Kính thể thao Univet (5X3.12.35.02)

Kiểu dáng thể thao,năng động Gọng kính dẻo, điều chỉnh được. Tròng kính Polarize với khả năng chống UV 400 Công nghệ Univet Double Coating Univet là công ty của Italy chuyên về sản xuất kính đeo mắt an toàn cho lĩnh vực y tế, công nghiệp, lazer... Độ an toàn cao, chính xác và chất lượng cao đ..

350.000đ

(OT484)
Tạm Hết Hàng

Kính thể thao Univet (5X6.03.00.05)

Kính thể thao Univet (5X6.03.00.05)

Kiểu dáng thể thao,năng động Gọng kính dẻo, điều chỉnh được. Tròng kính Polarize với khả năng chống UV 400 Tròng kính có tính năng chống trầy Tròng kính có tính năng chống mờ sương Univet là công ty của Italy chuyên về sản xuất kính đeo mắt an toàn cho lĩnh vực y tế, công nghiệp, lazer... ..

350.000đ

(OT482)
Tạm Hết Hàng

Kính thể thao Univet (5X7.01.00.00)

Kính thể thao Univet (5X7.01.00.00)

Kiểu dáng thể thao,năng độngGọng kính dẻo, điều chỉnh được.Tròng kính Polarize với khả năng chống UV 400Tròng kính có tính năng chống trầyUnivet là công ty của Italy chuyên về sản xuất kính đeo mắt an toàn cho lĩnh vực y tế, công nghiệp, lazer... Độ an toàn cao, chính xác và chất lượng cao được kiểm soát..

350.000đ

(PT220)
Tạm Hết Hàng

Kính thể thao Univet (5X7.01.11.02)

Kính thể thao Univet (5X7.01.11.02)

Kiểu dáng thể thao,năng động Gọng kính dẻo, điều chỉnh được. Tròng kính Polarize với khả năng chống UV 400 Tròng kính có tính năng chống trầy Univet là công ty của Italy chuyên về sản xuất kính đeo mắt an toàn cho lĩnh vực y tế, công nghiệp, lazer... Độ an toàn cao, chính xác và chất lượng ca..

350.000đ

(OT751)

Kính thể thao Univet (5X8.03.00.05)

Kính thể thao Univet (5X8.03.00.05)

Kiểu dáng thể thao,năng độngGọng kính dẻo, điều chỉnh được.Tròng kính Polarize với khả năng chống UV 400Tròng kính có tính năng chống trầyTròng kính có tính năng chống mờ sươngUnivet là công ty của Italy chuyên về sản xuất kính đeo mắt an toàn cho lĩnh vực y tế, công nghiệp, lazer... Độ an toàn cao, chín..

350.000đ

(PT221)
Tạm Hết Hàng

Kính thể thao Univet (5X8.03.11.00)

Kính thể thao Univet (5X8.03.11.00)

Kiểu dáng thể thao,năng động Gọng kính dẻo, điều chỉnh được. Tròng kính Polarize với khả năng chống UV 400 Tròng kính có tính năng chống trầy Tròng kính có tính năng chống mờ sương Univet là công ty của Italy chuyên về sản xuất kính đeo mắt an toàn cho lĩnh vực y tế, công nghiệp, lazer... ..

350.000đ

(OT479)
Tạm Hết Hàng

Hiển thị 1 đến 8 trong 8 (1 Trang)