UrbanGear


Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 12in) (2 sợi) (vàng)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 12in) (2 sợi) (vàng)

Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- Thiết kế b..

110.000đ

(PT503)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 12in) (2 sợi) (xám)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 12in) (2 sợi) (xám)

Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- Thiết kế b..

110.000đ

(PT501)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 12in) (2 sợi) (xanh dương)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 12in) (2 sợi) (xanh dương)

Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- Thiết kế b..

110.000đ

(PT500)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 12in) (2 sợi) (đỏ)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 12in) (2 sợi) (đỏ)

Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- Thiết kế b..

110.000đ

(PT502)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 24in) (2 sợi) (vàng)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 24in) (2 sợi) (vàng)

Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- Thiết kế b..

140.000đ

(PT507)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 24in) (2 sợi) (xám)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 24in) (2 sợi) (xám)

Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- Thiết kế b..

140.000đ

(PT505)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 24in) (2 sợi) (xanh dương)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 24in) (2 sợi) (xanh dương)

Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- Thiết kế b..

140.000đ

(PT504)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 24in) (2 sợi) (đỏ)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 24in) (2 sợi) (đỏ)

Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- Thiết kế b..

140.000đ

(PT506)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 3in) (4 sợi) (4 màu)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 3in) (4 sợi) (4 màu)

 Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước 3in lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- ..

90.000đ

(PT495)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 3in) (4 sợi) (vàng)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 3in) (4 sợi) (vàng)

 Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước 3in lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- ..

90.000đ

(PT494)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 3in) (4 sợi) (xám)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 3in) (4 sợi) (xám)

 Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước 3in lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- ..

90.000đ

(PT492)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 3in) (4 sợi) (xanh dương)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 3in) (4 sợi) (xanh dương)

 Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước 3in lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- ..

90.000đ

(PT491)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 3in) (4 sợi) (đỏ)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 3in) (4 sợi) (đỏ)

 Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước 3in lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- ..

90.000đ

(PT493)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 6in) (2 sợi) (vàng)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 6in) (2 sợi) (vàng)

Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- Thiết kế b..

90.000đ

(PT499)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 6in) (2 sợi) (xám)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 6in) (2 sợi) (xám)

Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- Thiết kế b..

90.000đ

(PT497)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 6in) (2 sợi) (xanh dương)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 6in) (2 sợi) (xanh dương)

Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- Thiết kế b..

90.000đ

(PT496)
Tạm Hết Hàng

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 6in) (2 sợi) (đỏ)

Dây buộc đa năng UrbanGear RŌP™ Utility Tie (dài 6in) (2 sợi) (đỏ)

Dây buộc Rop Utility Tie tiện ích với lõi thép bọc silicone, bền chắc, chống trượt, không làm xước. Dể dàng uốn thành hình bất kỳ. Kích thước lý tưởng cho các vật dụng nhỏ như cột dây tai nghe, dây điện, chìa khóa...Tính năng:- Vật liệu: dây thép không rỉ bọc silicone- Thiết kế siêu bền, dễ dàng tái sử dụng- Thiết kế b..

90.000đ

(PT498)
Tạm Hết Hàng

Dụng cụ đa năng UrbanGear MiniMultiTool

Dụng cụ đa năng UrbanGear MiniMultiTool

Kích thước siêu nhỏ, đa năng cho phép bạn sử dụng trong suốt cả ngày.Tính năng:- Vật liệu: thép không rỉ- Kéo cắt- Tua vít dẹp- Khui bia / khui đồ hộp- Dao- Móc khóa carabiner- Kèm theo hộp đựng đồ chống nước- Trọng lượng: 142gSản phẩm chính hãngBảo hành 6 tháng..

290.000đ

(PT487)

Hộp chống nước UrbanGear SplashCase

Hộp chống nước UrbanGear SplashCase

Khi bạn cần một nơi an toàn để cất giữ chìa khóa, tiền, thẻ tín dụng hay các vật dụng nhỏ khác, SplashCase sẽ giúp bạn. Hộp chống nước kèm theo dây đeo giúp bạn thoải mái đeo quanh cổ. Tính năng:- Bảo vệ vật dụng của bạn khỏi nước và độ ẩm- Bản lề bằng thép không rỉ, có đệm silicone - Dây đeo điều chỉnh ..

140.000đ

(PT490)

Móc chìa khóa UrbanGear SurvivalTool

Móc chìa khóa UrbanGear SurvivalTool

Dụng cụ hữu ích khi bạn cần thước đo, cờ lê, tua vít. Dụng cụ nhỏ gọn nằm trong túi của bạn.Tính năng:- Vật liệu: thép không rỉ- Tua vít dẹp- Khui bia- Thước đo- Dũa móng - Cờ lê 4 kích thước- Móc khóa quick-release- Kèm theo hộp đựng đồ chống nước- Trọng lượng: 122gSản phẩm chính hãngBảo hành 6 tháng..

190.000đ

(PT484)

Móc khóa UrbanGear DoubleCarabiner

Móc khóa UrbanGear DoubleCarabiner

Carabiner có kiểu móc khóa đôi rất thiết thực và tiện lợi. Carabiner đa năng có thể kết nối nhiều thiết bị lại với nhau như là gắn bình nước vào balo, gắn đèn pin vào túi du lịch... Carabiner tích hợp chức năng khui bia tiện lợiTính năng:- Vật liệu: nhôm- Móc carabiner hai mặt- Khui bia- Kèm theo hộp đựng đồ chống..

190.000đ

(PT483)

Móc khóa đa năng UrbanGear ClipKnife

Móc khóa đa năng UrbanGear ClipKnife

ClipKnife là dao gấp siêu nhỏ gọn. Sử dụng trong cuộc sống hàng ngày như cắt bao bì, gọt trái cây....Tính năng:- Lưỡi dao bằng thép không rỉ dài 3,5cm có khóa an toàn liner-lock- Tay cầm bằng nhôm xử lý anodized kèm theo móc khóa quick-release- Có nút thumb-stub dễ dàng mở dao bằng một tay- Kèm theo hộp đựng đồ ch..

240.000đ

(PT486)

Đèn pin USB UrbanGear USB MiniLight

Đèn pin USB UrbanGear USB MiniLight

Bạn dễ dàng đính kèm MiniLight vào ba lô, móc chìa khóa.. Bất cứ khi nào bạn cần thêm ánh sáng bạn đã sẵn sàng. Dễ dàng sạc lại bằng bất kỳ cổng USB nào trong vài giờ.Tính năng:- Ánh sáng: LED 10 lumen- Vỏ bằng vật liệu ABS siêu bền phủ lớp TPU- Sử dụng liên tục lên đến 2 giờ- Sạc đầy từ 2 đến 3 giờ bằng cổng USB-..

240.000đ

(PT489)
Tạm Hết Hàng

Hiển thị 1 đến 23 trong 23 (1 Trang)