Sên - Líp

Sên & Líp

Masterlink KMC CL552R-SILVER cho sên 12 líp

Masterlink KMC CL552R-SILVER cho sên 12 líp

Masterlink KMC cho sên 12 líp Loại tốt nằm trong vỉ Dùng để thay thế một mắc sên, dễ dàng tháo sên ra để bảo trì mà không cần dùng cảo sênLưu ý: giá trên là giá của một cái (trong hình là 2 cái)..

70.000đ

(PN1870)

Masterlink KMC CL555R-SILVER cho sên 11 líp

Masterlink KMC CL555R-SILVER cho sên 11 líp

Masterlink KMC cho sên 11 líp Loại tốt nằm trong vỉ Dùng để thay thế một mắc sên, dễ dàng tháo sên ra để bảo trì mà không cần dùng cảo sênLưu ý: giá trên là giá của một cái (trong hình là 2 cái)..

70.000đ

(PN1869)

Masterlink KMC CL599R cho sên 10 líp

Masterlink KMC CL599R cho sên 10 líp

Masterlink KMC cho sên 10 líp Loại tốt nằm trong vỉ Dùng để thay thế một mắc sên, dễ dàng tháo sên ra để bảo trì mà không cần dùng cảo sênLưu ý: giá trên là giá của một cái (trong hình là 6 cái)..

70.000đ

(PN1868)

Masterlink KMC CL566R-SILVER cho sên 9 líp

Masterlink KMC CL566R-SILVER cho sên 9 líp

Masterlink KMC cho sên 9 líp Loại tốt nằm trong vỉ Dùng để thay thế một mắc sên, dễ dàng tháo sên ra để bảo trì mà không cần dùng cảo sênLưu ý: giá trên là giá của một cái (trong hình là 2 cái)..

70.000đ

(PN1867)

Masterlink KMC CL573R-SILVER cho sên 6, 7, 8 líp

Masterlink KMC CL573R-SILVER cho sên 6, 7, 8 líp

Masterlink KMC cho sên 6, 7, 8 líp Loại tốt nằm trong vỉ Dùng để thay thế một mắc sên, dễ dàng tháo sên ra để bảo trì mà không cần dùng cảo sênLưu ý: giá trên là giá 1 cái (trong hình là 2 cái)..

70.000đ

(PN1866)

Líp SunShine 9 líp (11T-25T)

Líp SunShine 9 líp (11T-25T)

Dành cho xe đạp sử dụng 9 lípLíp nhỏ nhất: 11 răngLíp lớn nhất: 25 răngTổng số líp: 9..

260.000đ

(PN1826)

Líp SunShine 10 líp (11T-25T)

Líp SunShine 10 líp (11T-25T)

Dành cho xe đạp sử dụng 10 lípLíp nhỏ nhất: 11 răngLíp lớn nhất: 25 răngTổng số líp: 10..

390.000đ Tạm Hết

(PN1825)

Líp Shimano Ultegra CS-6800 (11 líp) (11-25T)

Líp Shimano Ultegra CS-6800 (11 líp) (11-25T)

Mã số: CS-6800Líp nhỏ nhất: 11 răngLíp lớn nhất: 25 răngTổng số líp: 11Made in Japan..

1.700.000đ Tạm Hết

(PN1824)

Líp Shimano DEORE CS-HG500-10 (12-28T) (10 líp)

Líp Shimano DEORE CS-HG500-10 (12-28T) (10 líp)

Mã số: CS-HG500-10 Líp nhỏ nhất: 12 răng Líp lớn nhất: 28 răngTổng số líp: 10 Made in Japan..

560.000đ Tạm Hết

(PN1823)

Líp SunShine 11 líp (11T-25T)

Líp SunShine 11 líp (11T-25T)

Dành cho xe đạp sử dụng 11 lípLíp nhỏ nhất: 11 răngLíp lớn nhất: 25 răngTổng số líp: 11..

580.000đ

(PN1373)

Líp Shimano Alivio CS-HG201-9 (11-34T) (9 líp) (bạc)

Líp Shimano Alivio CS-HG201-9 (11-34T) (9 líp) (bạc)

Mã số: CS-HG201-9 Líp nhỏ nhất: 11 răng Líp lớn nhất: 34 răng Made in Indonesia..

390.000đ

(PN1338)

Sên YBN S11EL dùng cho líp 11

Sên YBN S11EL dùng cho líp 11

Dùng cho xe đạp 11 lípKèm theo khóa sên masterlink..

800.000đ Tạm Hết

(CP871)

Sên YBN S11S2 dùng cho líp 11

Sên YBN S11S2 dùng cho líp 11

Dùng cho xe đạp 11 lípKèm theo khóa sên masterlink..

420.000đ Tạm Hết

(CP870)

Líp Shimano Alivio CS-HG400-9 (11-32T) (9 líp)

Líp Shimano Alivio CS-HG400-9 (11-32T) (9 líp)

Mã số: CS-HG400-9Líp nhỏ nhất: 11 răngLíp lớn nhất: 32 răngMade in Japan..

450.000đ Tạm Hết

(CP863)

Líp Shimano 105 CS-5800 (11 líp) (11-28T)

Líp Shimano 105 CS-5800 (11 líp) (11-28T)

Mã số: CS-5800Líp nhỏ nhất: 11 răngLíp lớn nhất: 28 răngMade in Japan..

980.000đ Tạm Hết

(CP841)

Sên Shimano Ultegra CN-HG701 (dùng cho líp 11)

Sên Shimano Ultegra CN-HG701 (dùng cho líp 11)

Mã số: CN HG701Dùng cho líp 11Made in Japan..

650.000đ Tạm Hết

(CP776)

Líp Shimano CS-HG41-8aw (11-32T) (8 líp)

Líp Shimano CS-HG41-8aw (11-32T) (8 líp)

Mã số: CS-HG41-8awSố líp: 8Líp nhỏ nhất: 11 răngLíp lớn nhất: 32 răngMade in Indonesia..

300.000đ Tạm Hết

(CP775)

Líp Shimano Alivio CS-HG400-9 (11-34T) (9 líp)

Líp Shimano Alivio CS-HG400-9 (11-34T) (9 líp)

Mã số: CS-HG400-9Líp nhỏ nhất: 11 răngLíp lớn nhất: 34 răngMade in Japan..

420.000đ Tạm Hết

(CP761)

Líp SunShine 11 líp (11T-28T) hover image

Líp SunShine 11 líp (11T-28T)

Dành cho xe đạp sử dụng 11 lípLíp nhỏ nhất: 11 răngLíp lớn nhất: 28 răngTổng số líp: 11..

480.000đ Tạm Hết

(CP758)

Líp Shimano XT CS-M770 (9 líp) (11-34T)

Líp Shimano XT CS-M770 (9 líp) (11-34T)

Mã số: CS-M770 Số răng: 11T - 34T Thích hợp cho xe touring, xe leo núi chuyên dụng cho leo đèo dốc Made in JapanNhập khẩu trực tiếp từ USA..

1.600.000đ

(BP237)

Sên Shimano 105 CN-HG601 (dùng cho líp 11)

Sên Shimano 105 CN-HG601 (dùng cho líp 11)

Mã số: CN HG601Dùng cho líp 11Made in Japan..

590.000đ Tạm Hết

(CP621)

Sên Shimano 105 CN-HG600 (dùng cho líp 11)

Sên Shimano 105 CN-HG600 (dùng cho líp 11)

Mã số: CN HG600Dùng cho líp 11Chiều dài: 114LMade in Japan..

480.000đ Tạm Hết

(CP485)

Sên YBN S dùng cho líp 10

Sên YBN S dùng cho líp 10

Dùng cho xe đạp 10 líp..

270.000đ Tạm Hết

(CP442)

Líp Shimano 105 CS-5800 (11 líp) (12-25T)

Líp Shimano 105 CS-5800 (11 líp) (12-25T)

Mã số: CS-5800Líp nhỏ nhất: 12 răngLíp lớn nhất: 25 răngMade in Japan..

960.000đ Tạm Hết

(CP304)

Líp Shimano DEORE CS-HG50-10 (11-36T) (10 líp)

Líp Shimano DEORE CS-HG50-10 (11-36T) (10 líp)

Mã số: CS-HG50-10 Líp nhỏ nhất: 11 răng Líp lớn nhất: 36 răng Made in Japan..

710.000đ

(BP994)

Líp Shimano Tiagra CS-HG50-9 (11-25T) (9 líp)

Líp Shimano Tiagra CS-HG50-9 (11-25T) (9 líp)

Sử dụng cho xe road 9 líp Mã số: CS-HG50-9 Líp nhỏ nhất: 11 răng Líp lớn nhất: 25 răng Made in Japan..

470.000đ Tạm Hết

(BP902)

Sên xe đạp SHIMANO XT CN-HG93 (9 líp)

Sên xe đạp SHIMANO XT CN-HG93 (9 líp)

Sên xe đạp SHIMANO XT CN-HG93 (9 líp) Made in Japan..

520.000đ Tạm Hết

(BP887)

Líp Shimano 7 líp - líp vặn (MF-TZ21)

Líp Shimano 7 líp - líp vặn (MF-TZ21)

Mã số: MF-TZ21 Líp nhỏ nhất: 14 răng Líp lớn nhất: 28 răng Made in China..

150.000đ

(BP633)

Sên YBN Super Roller S10s

Sên YBN Super Roller S10s

Dùng cho xe đạp leo núi, xe cuộc - road... Dùng cho líp 10 Made in Taiwain..

300.000đ Tạm Hết

(BP593)

Sên xe đạp SHIMANO Deore CN-HG54 (10 líp)

Sên xe đạp SHIMANO Deore CN-HG54 (10 líp)

Sên xe đạp SHIMANO Deore CN-HG54 (10 líp) Made in Japan..

440.000đ

(BP501)

Sên xe đạp SHIMANO XT CN-HG95 (10 líp)

Sên xe đạp SHIMANO XT CN-HG95 (10 líp)

Sên xe đạp SHIMANO XT CN-HG95 (10 líp) Made in Japan..

600.000đ Tạm Hết

(BP500)

Sên Shimano Tiagra CN-4601 (10 líp) (Taiwain)

Sên Shimano Tiagra CN-4601 (10 líp) (Taiwain)

Sên Tiagra CN-4601 (dùng cho líp 10) Made in Taiwan..

360.000đ Tạm Hết

(BP321)

Masterlink KMC cho sên 10

Masterlink KMC cho sên 10

Masterlink KMC cho sên 10 Dùng để thay thế một mắc sên, dễ dàng tháo sên ra để bảo trì mà không cần dùng cảo sên..

30.000đ

(BP175)

Masterlink KMC cho sên 6, 7, 8 líp

Masterlink KMC cho sên 6, 7, 8 líp

Masterlink KMC cho sên 6, 7, 8 líp  Dùng để thay thế một mắc sên, dễ dàng tháo sên ra để bảo trì mà không cần dùng cảo sên..

30.000đ

(BP174)

Masterlink KMC cho sên 9

Masterlink KMC cho sên 9

Masterlink KMC cho sên 9  Dùng để thay thế một mắc sên, dễ dàng tháo sên ra để bảo trì mà không cần dùng cảo sên..

30.000đ

(BP139)

Sên xe đạp Shimano IG51 (dành cho líp 7, líp 8)

Sên xe đạp Shimano IG51 (dành cho líp 7, líp 8)

Sên xe đạp Shimano IG51 (dành cho líp 7, líp 8)..

50.000đ

(BP100)

Sên xe đạp Shimano HG53 (dành cho líp 9)

Sên xe đạp Shimano HG53 (dành cho líp 9)

Sên xe đạp Shimano HG53 (dành cho líp 9)..

290.000đ

(BP96)

Hiển thị 1 đến 37 trong tổng số 37 (1 Trang)